Sản phẩm từ nhựa

thông tin liên hệ
Mr Hùng
Tổng Giám Đốc - 0868 3747 79

-

Sản phẩm từ nhựa

ABS 727
ABS 727
ABS 757
ABS 757
ABS
ABS
PVC
PVC
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Móc khóa
Móc khóa
Ly
Ly

Lắp ráp linh kiện điện tử