Sản phẩm từ nhựa

thông tin liên hệ
Trần Võ Tú Trâm
Tổng Giám Đốc - 097 747 1999

Đào Ngọc Hùng
Giám Đốc - 0868 3747 79

Sản phẩm từ nhựa

Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa công nghiệp
Nhựa công nghiệp
Nhựa công nghiệp
Nhựa công nghiệp
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Ly
Ly
Móc khóa
Móc khóa
Nhựa kỹ thuật
Nhựa kỹ thuật
Nhựa công nghiệp
Nhựa công nghiệp

Lắp ráp linh kiện điện tử