Sản phẩm từ nhựa

thông tin liên hệ
Mr Hùng
Tổng Giám Đốc - 0868 3747 79

-

Nhựa công nghiệp

ABS 727
ABS 727
ABS 757
ABS 757
PVC
PVC
ABS
ABS
PA6
PA6